PARAMARIBO- Op 7 Februari 2023 verkreeg NV AMPS na maandenlange inspanning het blijde nieuws dat wij het traject voor het verkrijgen van de ISO certificering met succes hadden doorlopen.

We zijn enorm blij met de ISO 9001-2015 certificering. Vanaf 2022 is er binnen de organisatie hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken. ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. Deze norm bevat eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en toetsbaar te maken. ISO 9001-2015 benadrukt het belang van klanteisen, kwaliteit en continue ontwikkeling. Door continu onze processen en prestaties te verbeteren, zijn wij nu in staat onze klanten beter aan de behoeften van onze klanten en stakeholders te voldoen.